Blog

40 thông điệp ẩn sau các logo nổi tiếng

Logo là biểu tượng quan trọng của thương hiệu, nó là hình ảnh đầu tiên mà khách hàng tiếp xúc với thương hiệu ấy. Thế nên, logo đẹp và độc đáo dường như vẫn là chưa đủ cho những thương hiệu lớn nổi tiếng trên thế giới, bên cạnh đó, còn phải có những ý nghĩa ẩn trong đó để thể hiện cá tính của chính họ.

Có rất nhiều cách để thể hiện thông điệp ẩn trong logo của những thương hiệu lớn, từ những thông điệp ẩn đơn giản như cách điệu hình ảnh thành chữ, lồng vào giữa những khoảng trống trong logo đến cả những thông điệp phức tạp sử dụng cả mã nhị phân hay đòi hỏi một kiến thức nhất định về kỹ thuật số để hiểu được. Thế nhưng, tất cả đều có một điểm chung, là cực kỳ sáng tạo.

ý nghĩa logo

40 logo trong Infographic dưới đây đều có những ý nghĩa riêng của các thương hiệu, hãy cùng tìm thử tìm xem nhé!

ý nghĩa của các logo

Nguồn: madebyoomph