Dịch vụ thiết kế logo

Bảng giá thiết kế logo

Cơ bản

1.000.000đ

1 mẫu logo

7 lần chỉnh sửa

2 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Không có bộ quy chuẩn

Thực hiện trong 3 ngày

Nâng cao

2.000.000đ

2 mẫu logo

20 lần chính sửa

3 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Không có bộ quy chuẩn

Thực hiện trong 5 ngày

Chuyên nghiệp

3.000.000đ

3 mẫu logo

Không giới hạn lần sửa

5 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Bộ quy chuẩn cơ bản

Thực hiện trong 7 ngày

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết!

Liên hệ với chúng tôi

Logo đã thực hiện

Dưới đây là những logo đã thực hiện của chúng tôi.

Logo Spa July Bra

Thiết kế logo

Logo 123Shop

Thiết kế logo

Logo Dấu Yêu Photography

Thiết kế logo

Logo Trà Sữa Nến

Thiết kế logo

Logo Thuận Thông

Thiết kế logo

Logo Feel The Beat

Thiết kế logo

Logo Leo-Kitchen

Thiết kế logo

Logo Giselle

Thiết kế logo

Logo Quán bà Ngoại

Thiết kế logo

Logo Hà My

Thiết kế logo

Logo TB Men

Thiết kế logo

Logo PTIT Photography Club

Thiết kế logo

Xem tất cả logo