Dịch vụ thiết kế logo

Bảng giá thiết kế logo

Cơ bản

1.000.000đ

1 mẫu logo

7 lần chỉnh sửa

2 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Không có bộ quy chuẩn

Thực hiện trong 3 ngày

Nâng cao

2.000.000đ

2 mẫu logo

20 lần chính sửa

3 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Không có bộ quy chuẩn

Thực hiện trong 5 ngày

Chuyên nghiệp

3.000.000đ

3 mẫu logo

Không giới hạn lần sửa

5 phối màu theo yêu cầu

Định dạng AI, PSD, PNG

Bộ quy chuẩn cơ bản

Thực hiện trong 7 ngày

Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết!

Liên hệ với chúng tôi

Logo đã thực hiện

Dưới đây là những logo đã thực hiện của chúng tôi.

Logo Alula

Thiết kế logo

Logo AquaponicsVN

Thiết kế logo

Logo Pink Girl Boutique

Thiết kế logo

Logo Nazola Coffee

Thiết kế logo

Logo Ghế Việt

Thiết kế logo

Logo Linn Watch

Thiết kế logo

Logo Sunny House

Thiết kế logo

Logo Iris Pharma

Thiết kế logo

Logo Nông Sản Quang Thu

Thiết kế logo

Logo Gold Miner

Thiết kế logo

Logo TG Perfume

Thiết kế logo

Logo Thanh Tùng Khánh Hiệp

Thiết kế logo

Xem tất cả logo