Logo AudioBox

Logo AudioBox

Logo thiết kế gói gọn trong diện tích hình vuông, kết hợp chữ A và chữ B thành AB, tạo nên hiệu ứng đặc biệt và sang trọng.