Logo DeLight Studio

Logo DeLight Studio

DeLight Studio là một studio chuyên nghiệp ở Hà Nội. Logo với hình ảnh cách điệu chữ D và chữ L, tạo nên một biểu tượng cứng cáp, rõ ràng và khác biệt!