Logo Đũa Tre Smart

Logo Đũa Tre Smart

Đũa Tre Smart là một cửa hàng chuyên đặc sản vùng miền, hải sản khô các loại, thực phẩm sạch rõ nguồn gốc. Logo với hình ảnh đôi đũa tre được thiết kế nhẹ nhàng tinh tế kết hợp với màu xanh truyền thống của cây tre.