Logo Homecare

Logo Homecare

Homecare là sản phẩm dép đi trong nhà. Logo với hình ảnh kết hợp chiếc dép và ngôi nhà. Thiết kế đơn giản nhưng khá bắt mắt, dễ hình dung được sản phẩm.