Logo Inox Thiên Hòa

Logo Inox Thiên Hòa

Inox Thiên Hòa là công ty TNHH chuyên sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Logo với hình ảnh chữ T và chữ H lồng vào nhau đơn giản nhưng chuyên nghiệp.