Logo Kayapi

Logo Kayapi

Logo Kayapi được yêu cầu thiết kế với biểu tượng hình chữ K cách điệu. Là logo chiến thắng trong một cuộc thi thiết kế tìm logo ở nước ngoài.