Logo Mỹ Anh

Logo Mỹ Anh

Logo Mỹ Anh là logo được thiết kế với hình ảnh đơn giản, kết hợp nhẹ nhàng giữa hai chữ cái đầu tiên là M và A, cùng với một chút ảnh hưởng từ hình ảnh bông sen. Tạo nên sự tinh tế và khác biệt!