Logo Yimita

Logo Yimita

Yimita là cửa hàng chuyên buôn bán các sản phẩm, mặt hàng được sản xuất từ da cá sấu, đặt chất lượng và uy tín lên hàng đầu. Logo với hình ảnh cá sấu mạnh mẽ há miệng ra.