Nhận diện thương hiệu HAPFARM Coffee & Tea

Nhận diện thương hiệu HAPFARM Coffee & Tea

HAPFARM là một thương hiệu và phê và trà ở tỉnh Gia Lai. Với lợi thế là nguồn nguyên liệu sẵn có từ trang trại và thu mua từ nông dân được phổ biến kỹ thuật canh tác tốt nhất. Cùng công nghệ sản xuất, chế biến hiện đại nên chúng tôi chủ động kiểm soát chất lượng chặt chẽ nhất.

nhận diện thương hiệu cà phê