Ảnh bìa Facebook Simple Store

Ảnh bìa Facebook Simple Store

Simple Store là cửa hàng thời trang. Desi được thuê thiết kế ảnh bìa cho trang Facebook của page Simple Store.

thiết kế ảnh bìa facebook

thiết kế ảnh bìa giá rẻ