Logo Antera

Logo Antera

Antera là công ty chuyên cung cấp camera chống trộm, camera an ninh,… Chấm nhỏ màu đỏ ở phía trên chữ “a” trong logo biểu tượng cho hình ảnh recording của một chiếc máy quay.