Logo AquaponicsVN

Logo AquaponicsVN

Aquaponics là hệ thống canh tác mới và đầy tiềm năng trong tương lai ở Việt Nam và trên thế giới. Dựa trên hệ thống sản xuất như chúng ta đã biết trong tự nhiên.