Logo ChuyenServer.com

Logo ChuyenServer.com

ChuyenServer.com là một website trưng bày, buôn bán các sản phẩm máy chủ đã qua sử dụng nhưng còn rất mới, hiệu năng, chất lượng không khác gì máy đập thùng.