Logo Dấu Yêu Photography

Logo Dấu Yêu Photography

Logo dành cho một Studio chụp ảnh – Dấu Yêu Photography. Với hình ảnh chiếc máy ảnh và chữ DY cách điệu.