Logo Dihaan Media

Logo Dihaan Media

Dihaan Media là công ty chuyên về phim ảnh, video, xử lý hậu kỳ. Logo với với hình ảnh chú chuột cách điệu, gọn gàng cùng chữ DIHAAN MEDIA nằm trong khung hình chữ nhật.