Logo Drive Fitness

Logo Drive Fitness

Logo sử dụng màu đỏ với năng lượng dồi dào. Hình ảnh vận động viên chạy tạo ra một chữ D.