Logo Duong Hoa Ofe.Co

Logo Duong Hoa Ofe.Co

Duong Hoa Ofe.Co là công ty nông sản. Logo được thiết kế trong khung hình tròn, với hình ảnh cây cổ thụ thể hiện sự mạnh mẽ, vững chắc.