Logo Ghế Việt

Logo Ghế Việt

Ghế Việt là công ty sản xuất, phân phối ghế lười, ghế hạt xốp, giường bông, hạt xốp tại Đà Nẵng. Logo kết hợp chữ G và hình ảnh cái ghế lười.

logo ghế việt