Logo Giselle

Logo Giselle

Giselle là website về âm nhạc và những video anime. Logo với hình ảnh cô gái Nhật bản mặc Kimono và cầm chiếc ô.