Logo Gold Miner

Logo Gold Miner

Gold Miner là công ty TNHH giải pháp phần mềm ở Hải Dương. Logo là sự kết hợp giữa chữ G và chữ M.