Logo GreenHope Education

Logo GreenHope Education

GreenHope Education là một cơ sở giáo dục. Logo được thiết kế theo phong cách dễ nhìn, dễ hiểu, dễ nhận diện. Với hình ảnh bàn tay nâng niu cuốn sách, nguồn tri thức vô tận.