Logo HKN Pixel

Logo HKN Pixel

HKN Pixel là logo được thiết kế cho một nhiếp ảnh gia, logo với hình ảnh chữ HKN làm chính, lồng ghép thêm vào đó là hình ảnh ống kính một cách trừu tượng nhưng cực kỳ tinh tế.