Logo Hoàng Thành Furniture

Logo Hoàng Thành Furniture

Hoàng Thành Furniture là công ty nội thất chuyên về bàn ghế xuất khẩu. Logo với hình ảnh đơn giản chữ H và chữ T, trong đó chữ H tạo thành hình cái ghế còn chữ T là cái bàn. Đơn giản nhưng ấn tượng và ý nghĩa.