Logo ICRC

Logo ICRC

ICRC là công ty nghiên cứu và tư vấn về lĩnh vực xây dựng. Logo mang hơi hướng kiến trúc với các đường thẳng đơn giản nhưng độc đáo, phá cách.