Logo Iris Pharma

Logo Iris Pharma

Iris Pharma là công ty kinh doanh dược phẩm và thực phẩm chức năng. Logo với hình ảnh viên thuốc, kết hợp với chiếc lá, ý nghĩa là sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên.