Logo Kây Spa

Logo Kây Spa

Kây Spa là cửa hàng Spa ở Đà Nẵng. Đến với Kây Spa, bạn sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, tận tâm. Logo với hình ảnh 2 cô gái vươn vai tạo thành một cái cây xanh.