Logo Leo-Kitchen

Logo Leo-Kitchen

Logo sử dụng hình ảnh chòm sao sư tử, được thiết kế đơn giản, dễ nhìn.