Logo Mật Ong Việt

Logo Mật Ong Việt

Logo với biểu tượng kết hợp hình ảnh tổ ong và chữ V, sau cùng là mật ong chảy xuống từng giọt từng giọt.