Logo mmoZoom

Logo mmoZoom

mmoZoom là một website chuyên về đầu tư tài chính online, gọi vốn cộng đồng. Logo đơn giản cách điệu chữ và kết hợp hình ảnh kính lúp, ý nghĩa là ZOOM, cùng với hình ảnh tiền trong thấu kính.