Logo Ngọc Mỹ Land

Logo Ngọc Mỹ Land

Ngọc Mỹ Land là công ty bất động sản, chuyên môi giới nhà đất. Logo sử dụng biểu tượng viên ngọc sang trọng, tinh tế, thể hiện rõ tinh thần của tên công ty.