Logo Ngọc Ngà Watch

Logo Ngọc Ngà Watch

Ngọc Ngà Watch là một cửa hàng đồng hồ tại Tp. Hồ Chí Minh, chuyên mua bán đồng hồ chính hãng Nhật Bản. Logo với biểu tượng đồng hồ cách điệu với 2 chữ N dựa trên tên thương hiệu Ngọc Ngà Watch.