Logo Ngôi Sao Việt

Logo Ngôi Sao Việt

Kỹ thuật điện lạnh Ngôi Sao Việt là một công ty ở Đồng Tháp, chuyên mua bán, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp. Cung cấp vật tư ngành điện lạnh.

Logo với hình ảnh người thợ máy điện lạnh vui vẻ, năng nổ làm đi làm việc.