Logo Nho Đen Store

Logo Nho Đen Store

Nho Đen Store là cửa hàng trái cây sạch nhập khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh. Logo được thiết kế sử dụng biểu tượng từ cái tên của cửa hàng, là nho đen, cách điệu nhẹ nhàng đủ ấn tượng.