Logo Nông Sản Quang Thu

Logo Nông Sản Quang Thu

Nông Sản Quang Thu là công ty chuyên kinh doanh nông sản, cao sản nhập xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Logo với hình ảnh được cách điệu từ cây khoai mì.