Logo Phong Phú Hòa

Logo Phong Phú Hòa

Phong Phú Hòa là công ty vật liệu xây dựng ở Tp. Hồ Chí Minh. Logo với biểu tượng mang hình ảnh mặt trời rực lửa và chuyển động luân phiên, biểu trưng cho sức mạnh ngày một đi lên.