Logo Saigontravel

Logo Saigontravel

Saigontravel là văn phòng tour du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Logo với hình ảnh máy bay giấy đưa công ty ngày một bay cao, bay xa.