Logo Thái Tuấn

Logo Thái Tuấn

Thái Tuấn là một công ty về tin học ở Hà Nội. Logo với hình ảnh kết hợp 2 chữ T, cùng màu sắc đơn giản nhưng nổi bật.