Logo The Big Think

Logo The Big Think

Logo với thiết kế chữ tượng hình, mô tả một suy nghĩ lớn. Bố cục đơn giản hợp mắt, màu sắc đen và xanh dương.