Logo TK Production

Logo TK Production

Logo với chữ T và chữ K được kết hợp với nhau. Lồng trong hình ảnh lá khẩu của ống kính. TK Production chuyên thực hiện quay phim và chụp hình.