Logo YAKI Vietnam

Logo YAKI Vietnam

YAKI Vietnam là một công ty ở Hà Nội, được thành lập từ năm 2017. Logo được thiết kếnằm gọn trong khung hình vuông cùng tông màu chuyển xanh dương, và ở trong nó là tên công ty, mang lại cảm giác chắc chắn, tin tưởng cho khách hàng.