Logo Yaourt Hí

Logo Yaourt Hí

Logo Yaourt Hí là cửa hàng chuyên sỉ và lẻ yaourt tươi, bánh bông lan phô mai ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.