Name card Kệt’s Henna

Name card Kệt’s Henna

Kệt (Kate) chuyên vẽ henna truyền thống tại thành phố Đà Nẵng. Dành cho những ai mê mẩn nền văn hoá Ấn Độ, Trung Đông.