Name card Posso

Name card Posso

Posso là một thương hiệu Việt mới, chuyên sản xuất balo, túi thiết kế. Với phong cách độc đáo mới lạ, đối tượng chính là giới trẻ.