Nhận diện thương hiệu Mỹ Anh

Nhận diện thương hiệu Mỹ Anh

Bộ nhận diện thương hiệu của công ty Mỹ Anh bao gồm name card, bao bì, logo, thẻ thành viên, lịch để bàn, cd,…

thiết kế nhận diện thương hiệu mỹ phẩm

thiết kế nhận diện thương hiệu tím

bộ nhận diện thương hiệu màu tím