Logo âm nhạc

Logo Feel The Beat

Feel The Beat là câu lạc bộ âm nhạc với tên gọi tắt là FTB. Câu lạc bộ bao gồm hát, guitar, piano, trống, beatbox, dance… Logo với hình ảnh khóa sol, và đôi cánh đưa câu lạc bộ ngày càng bay cao và phát…