Logo câu lạc bộ

Logo Feel The Beat

Feel The Beat là câu lạc bộ âm nhạc với tên gọi tắt là FTB. Câu lạc bộ bao gồm hát, guitar, piano, trống, beatbox, dance… Logo với hình ảnh khóa sol, và đôi cánh đưa câu lạc bộ ngày càng bay cao và phát…

Logo PTIT Photography Club

PTIT Photography Club, viết tắt là PPC là câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại TP. Hồ Chí Minh.