Logo địa phương

Logo Du Lịch An Giang

Du lịch An Giang là một dự án du lịch của tỉnh An Giang. Logo được thiết kế với hình ảnh núi non, sông nước, mang biểu tượng của vùng đất nơi đây, nhằm truyền bá hình ảnh du lịch tới mọi người.